Mielenliikutus

Onnistu joukkueen valmentamisessa – seitsemän vinkkiä menestyvän joukkueen johtamisessa

Liikunta ja urheilu kuuluu kaikille. Juniorijoukkueisiin täytyy saada tulla mukaan jos käy kutakuinkin säännöllisesti harjoituksissa, maksaa vaadittavat maksut ja ainakin auttavasti selviytyy ryhmän jäsenyydestä. Ryhmän ohjaaminen on siis yksi valmentajan perustaito. Kirjoitin muutamia vinkkejä, joista ainakin minulle on ollut valmentajan urallani hyötyä. Sopinevat ajateltaviksi myös kaikille vähänkin tavoitteellisessa ryhmän ohjaustehtävissä toimiville.

Tulette sellaisiksi, miksi yhdessä itsenne näette

Miettikää yhdessä, mikä on joukkueenne perustehtävä. Unelmoikaa suurista, mutta asettakaa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet koko joukkueelle ja jokaiselle pelaajalle erikseen. Jokaisen tulisi myös tietää, mikä on oma tehtävä joukkueen tavoitteen saavuttamisessa. Omaan rooliin tulee myös voida vahvasti sitoutua. Käykää toistuvasti keskustelua tavoitteiden etenemisestä. Luokaa joukkueellenne mahdollisimman yhteinen näky ja kuva tulevasta. Anna jatkuvaa positiivista palautetta onnistumisista.

Laatikaa säännöt toiminallenne

Tehkää yhdessä kirjalliset säännöt toiminnallenne. Varmista, että kaikki voivat käsi sydämellään sitoutua sääntöihin. Sopikaa myös, mitä tapahtuu jos joku rikkoo sääntöjä. Kirjatkaa nekin. Sinun tehtäväsi on vahtia sääntöjen noudattamista ja puuttua rikkomuksiin heti. Älä ikinä nöyryytä ketään julkisesti. Älä kanna kaunaa kun asiat on puitu ja jatkatte yhteistä matkaa.

Se mitä teette, ratkaisee sen miten onnistutte

Suunnittele ensin iso kuva koko kaudesta ja jaa kuva osiin. Jaa osat palasiin. Jotta saat palaset paikalleen, tarvitset ryhmän jäsenten kannalta sopivia tehtäviä. Jos tehtävä on liian vaativa se ahdistaa ja jos se on liian helppo se turhauttaa. Arvioi jokaisen harjoituksen jälkeen, miten tehtävät onnistuivat ryhmän ja yksilön näkökulmasta. Sanomattakin on selvää, että liike on tärkein. Käytä mahdollisimman paljon erilaisia tehtäviä. Muista, että pallopelit ovat havainnointi, reagointi, ongelmanratkaisu ja maalintekopelejä. Älä kopioi muiden tehtäviä. Suunnittele tehtävä aina kunkin harjoituksen tavoitteen näkökulmasta.

Ole aina valmennettaviesi puolella

Olet joukkuettasi ja pelaajiasi varten. Tee arvioita tapahtumista, älä arvota kaikkea. Mieti, millä voit edistää oppimista ja tavoitteiden saavuttamista. Kysy itseltäsi, mikä estää ryhmää toimimasta hyvin. Näe pelaajissasi enemmän kuin hän/he näkevät. Älä aseta esteitä, poista niitä. Muista roolisi, voit olla pelaajalle tärkein toinen. Koita auttaa jokaista pelaajaa löytämään sisäinen motivaatio. Oppiminen, ryhmään kuuluminen ja itsemääräämisoikeus ovat avain sisäiseen motivaatioon.

Sinä ohjaat tehtävillä ryhmässä syntyviä vuorovaikutustilanteita

Teettämisesi tehtävien kautta ohjaat ryhmässä syntyviä vuorovaikutustilanteita. Koita aina ohjata pelaaja vuorovaikutukseen toisen pelaajan kanssa; puolustajat vs. hyökkääjät. Jos sinä olet jatkuvasti vuorovaikutuksessa pelaajaan ja päinvastoin, ei homma todellakaan etene. Eli tee oma roolisi mahdollisimman pieneksi. Arvioi syntynyttä tilannetta ja muuta tehtävää.   Valitse tehtäviin parit ja ryhmät, älä anna pelaajien itse valita ryhmiä.

Reagoi joukkueen dynamiikan muuttumiseen aina kun joku tulee tai lähtee

Pidä erilaisin tehtävin, pareihin ja ryhmiin jaoilla huolta siitä, että kaikki ovat tutustuneet jokaiseen joukkueen jäseneen. Arvioi jollain tavalla ryhmän dynamiikkaa. Eli sitä, miten ryhmässä käytetään valtaa, miten ryhmässä kommunikoidaan, minkälainen on ryhmän jäsenen välinen vetovoima ja minkälaisia normeja ja odotuksia ryhmässä on. Jokaisella joukkueen jäsenellä on merkityksensä ryhmän dynamiikkaan. Aina kun joukkueen kokoonpano muuttuu, tapahtuu muutoksia edellisissä. Mitä enemmän pelaajat ovat sitoutuneet perustehtävään sitä paremmin dynamiikkakin toimii tavoitteiden eteen. Ei todellakaan ole yhdentekevää, miten ohjaat joukkuetta silloin kun siihen tulee pelaaja ja siitä lähtee pelaaja. Joudut aloittamaan homman aina ikään kuin alusta.

Varmista, että jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi

Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi täysivaltaisena joukkueen jäsenenä. Varmistamalla, että kokemukset näistä perusasioista ovat enemmän plussan kuin miinuksen puolella, et voi kovin pahasti epäonnistua joukkueen valmentamisessa. Mokaat, mutta uskalla katsella ja kuunnella ryhmää. Opettele ja opeta myös seuraavat: anteeksi, kiitos, päivää ja näkemiin. Menetystä joukkueellesi.