Mielenliikutus

Palvelut

Teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä lyhyempiä valmennuksia ja sparrausta.

Luennot ryhmän ohjaamisesta, työhyvinvoinnista, työuupumuksesta ja liikunnan vaikutuksista toimintakykyyn ovat minulle luontaisia.

Käytän usein työssäni toiminnallisia menetelmiä.

Ota yhteyttä jos kiinnostaa tavata ja miettiä, miten voisin sinua tai yhteisöäsi auttaa.

Marja ’Maikku’ Miettinen

maikku.miettinen@gmail.com

0452321458