Mielenliikutus

Luottamus on avain onnistuneeseen vuorovaikutukseen valmennuksessa

Kuljen kadulla ja vastaan tulee entinen valmennettava. Vaikka hän on selvästi huomannut minut, hän vaihtaa kadun puolta. Kaupassa näen entisen pelaajan ja livahdan hyllyn toiselle puolelle. Pieleen on mennyt ja rajusti. Onneksi useimmat pelaajat eivät vaihda kadun puolta ja minäkin jään samalle hyllyosastolle.

Luottamuspula

Valmennus on ajautunut tilanteeseen, missä ei ole ollut luottamusta lainkaan. Harjoitustilanteet ovat molemminpuolista kyräilyä ja kulmien alta katsomista. Yhteistyö on silloin lähes mahdotonta. Jos minun ei tarvinnut kommunikoida pelaajan kanssa, en sitä myöskään tehnyt. Tilanne ei voinut jatkua samanlaisena kauan ja iso riita siitä jossain kohtaa seurasi. Alkuvuosina edellinen kävi useinkin ja en edes välttämättä pitkään aikaan huomannut tilannetta. Ihmetelin vain, miten olin niin vihainen. Löysin aina tosi selkeät perustelut sille, miksi en päästänyt pelaajaa kentälle. Pelaaja reagoi päätöksiini negatiivisesti ja kierre jatkui. Lopuksi sain itselleni varmistettua oman alkuasetelmani pelaajan mahdollisuudesta kehittyä. Mitä minä sanoin.

Luottamus on yksipuolista

Minä uskon ja luotan pelaajaan, mutta hän ei luota minuun. Näinkin on monesti asetelma ollut. Mitä nopeammin olen asian huomannut ja muuttanut hivenen omaa toimintaani sen pikemmin luottamusta on alkanut syntyä. Joskus kylläkin homma on ajautunut lopulliseen umpikujaan. Valmentajan uran alussa tein sen virheen, että ns. hakkasin päätäni seinään ja pidin aina omasta kannastani kiinni. Monesti epäluottamus pelaajan taholta syntyi kun tulin uudeksi valmentajaksi. Joku pelaajista oli niin tottunut ja sitoutunut edellisen valmentajan tapaan toimia, etten saanut edes mahdollisuutta onnistua. Kriisi muutoksesta oli ensin käytävä läpi ja vasta sitten oli mahdollisuus jatkaa. Matkaa voi jatkaa kunkin kohdalla vain siitä kohdasta missä ollaan. Pätee niin pelaajiin kuin valmentajiinkin.

Luottamus on molemminpuolista

Luottamus on kaiken kehittymisen ja uuden oppimisen edellytys. Uutta voi syntyä ja kehitystä tapahtua kun vuorovaikutus perustuu keskinäiseen luottamukseen. Valmentajan ja pelaajan suhde on aina valtasuhde. Esim. taidon oppimistilanteessa tuon suhteen täytyy kuitenkin mahdollisimman vapaa erilaisista valtaan liittyvistä tekijöistä, jotta pelaaja voi käyttää kaiken energiansa uuden oppimiseen. Vaikka valmentaja tietää ja tuntee tekniset ja oppimisprosessiin liittyvät asiat pelaajaa paremmin, hänen täytyy olla avoin kuulemaan, mitä pelaaja tarvitsee juuri sen hetkisessä tilanteessa oppiakseen. Ainakin minulle on ollut hankalaa pitää mieleni avoinna tuossa hetkessä. Pää kun tuppaa aina täyttymään omista viisaista ajatuksista, jotka ovat vieneet tilan nähdä ja varsinkin kuulla sen, mitä informaatiota pelaaja kertoo. Ei kannata olla etuajassa asioiden kehityksen suhteen.

Vinkkejä luottamuksen rakentamiseen

Luota siihen totuuteen, että kaikki oppivat omassa tahdissaan. Selvitä ne ajatukset, mitkä ovat omien tekojesi ja päätösten taustalla. Tutustu pelaajiesi elämään ja ajatuksiin. Ole avoin havainnoimaan sitä, mitä eri harjoitus- ja vuorovaikutustilanteissa tapahtuu. Tunnista ja nimeä pelaajiesi tunteita. Salli voimakkaitakin tunnekokemuksia. Älä arvota tekemiäsi havaintoja, vaan mieti mitä ne kertovat luottamuksen näkökulmasta. Mitä voisi olla esiin nousseiden tunteiden taustalla? Ota asiat puheeksi. Ole kiinnostunut siitä, mitä kuulet. Esitä erilaisia kysymyksiä itsellesi ja pelaajillesi. Koita toimia uudella tavalla. Ota luottamuspulaan liittyvä haaste ilolla vastaan. Opit eniten.