Mielenliikutus

Miten seurasi sportissa onnistutaan?

Ensimmäisen vuoden pestini aikana LiikUn seurakehittäjänä olen saanut tutustua seurojen arkeen koulutuksissa, seminaareissa, auditoinneissa jne. Olen vaikuttunut, liikuttunut ja täysin vakuuttunut seuratoiminnan ja seuratoimijoiden suunnattomasta merkityksestä ja arvosta suomalaisessa kulttuurissa.  Miten paljon hienoja ihmisiä, toimijoita ja toimintaa. Toki joukkoon mahtuu myös heitä, jotka eivät ole seuratoiminnan arvoisia. 

Hyvä ja hienokin toiminta kaipaa kehittämistä. Alla muutama minun silmiini pistänyttä kehityskohdetta.

Valmennuksen ja ohjauksen linjaukset estävät ristiriitoja ja helpottavat valmentajien arkea ja valmennuksen johtamista

Vuoden aikana minua on mietityttänyt seurojen valmennus ja ohjaus.  Miten se varsinainen sportti sujuu seuroissa, seurojen sisällä eri ikäisillä liikkujilla ja esim. eri joukkueissa? Minkälaisia linjauksia on tehty, jotta kukin harrastaja/kilpailija voi edetä omalla urheilijan ja liikkujan polullaan? 

Voisiko ajatella, että kuluvan vuoden aikana yhä useampiin seuroihin syntyisi valmennuksen ja ohjauksen linjaukset. Ne kun takaisivat paremman laadun kaikille liikkujille, helpottaisivat ohjaajien ja valmentajien rekrytointia, perehdyttämistä hommiin ja toimisivat myös hyvin koulutustarpeiden arvioimisessa. Alla pieni lista siitä, mitä asioita linjaukset voisivat sisältää. Monilla lajiliitoilla on paljon erinomaista materiaalia työn pohjaksi.

  • laji-, liikunta- ja muiden sporttitaitojen osaamistavoitteet eri ikäluokissa
  • ohjatut harjoitusmäärät ja omaan tavoitteeseen ja terveelliseen elämän edellyttämät harjoitusmäärät ikäluokittain
  • urheilijan/liikkujan polun kuvaaminen  
  • harjoitus- ja kilpailuryhmien muodostamisen periaatteet
  • yksilö- ja ryhmäkohtaisen harjoitusten ja kilpailujen suunnittelu, toteuttaminen ja järjestäminen
  • liikkujan kehityksen seuranta ja vaikuttamismahdollisuudet omaan urheiluun ja liikkumiseen
  • valmennuksen ja ohjaamisen arvot ja eettiset periaatteet
  • valmentajien ja ohjaajien osaamisen ja jaksamisen tukeminen ja kehittäminen
  • valmennuksesta ja ohjaamisesta viestiminen
  • fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisen valmennus- ja ohjauskokemuksen varmistaminen

Varmaan paljon muutakin, mutta nämä tulivat ensiksi mieleen.

Kun linjaukset on työstetty, kirjattu ja avoimesti viestitty ja niitä noudatetaan, on seuraan liittyvien helppo tietää, minkälaiselle polulle ovat itse liittymässä tai lapsensa tuomassa.

Kannattaa myös miettiä, kenen johdolla ja päätöksestä nämä linjaukset syntyvät. Viime kädessä seuran johtokunta tai hallitus on myös urheilutoiminnasta vastuussa, vaikka linjaukset ovat valmentajien koostamat.

Katse tulevaan ja persoonallisia valintoja peliin

Monilta seuroilta puuttui selkeä omaa toimintaa ohjaava strategia. Omaa toimintaympäristöä ei ole ehkä tutkailtu muuttuvassa maailmassa siten, että seura voisi valita ne toimenpiteet, jotka mahdollistavat tulevan.  Visio, missio, arvot, strategiset valinnat ja tavoitteet ovat termeinä sekoittuneet keskenään, eivätkä ne siten voi ohjata parhaalla mahdollisella tavalla arjen toimintaa.  On myös vaikea tietää, milloin on onnistunut, jos ei ole selkeitä tavoitteita ja mittareita, mihin peilata tekemisiä. Monien seurojen arvot ja tavoitteet ovat toisiinsa nähden harvinaisen samanlaisia, vaikka kyseessä on ihan eri toimintaympäristöissä ja motiiveista lähtöisin toimivia seuroja. Tekeminen voi muodostua kädestä suuhun elämiseksi ja kiireessä asioihin reagoimiseksi, jos ei ole ollut aikaa ja mahdollisuutta tutkailla seuran elämää hivenen eteenpäin.

Etsitään uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia

Yhdessä auditointilaisuudessa puhuttiin innolla toimintaympäristön muutoksista. Tanssiurheiluliiton superauditoija Katriina Lahti mahdollisti näkökulmallaan minulle ison oivalluksen. Itse kun olen aina ajatellut, että seuran tulee ensin valita, mitä se haluaa ja sitten miettiä, miten tuohon haluttuun tilanteeseen päästään. Katriina kehottikin toimimaan toisin, eli olla avoin toimintaympäristön suhteen ja tutkailla, mitä kaikkia mahdollisuuksia siihen sisältyy ja sitten miettiä kiinnostaako seuran väkeä lähteä valtaamaan tuota olemassa olevaa mahdollisuutta. Tällä yritysmaailman opilla seurat voisivat olla paljon innovatiivisempia ja tarttua olemassa oleviin mahdollisuuksiin ihan uudella tavalla.  Vanhaakin kannattaa tarkastella uusin silmin.

Kovasti olen miettinyt myös seuratoimijoiden jaksamista, mutta siitä sitten vaikka seuraavassa blogissa.

Voisiko seurasi lähteä mukaan kehittymisen tielle. Tähtiseuraohjelma on yksi hyvä väline kehittymiseen tai miksei vaikka LiikUn kanssa yhteistyössä seuran kehittämisilta, jotta saatte homman tarvittaessa alkuun.  

Mukavaa alkanutta vuosikymmentä.